FSSoftware Büyük Projelerin Deneyimlerini Sunuyor: FSMobility
Sahada Uygulama: FSMobility Kişisel Bilgisayarlar, El Terminalleri ve Mobil Terminallerde kullanılır. İşletmelerin kullanmakta olduğu sistemlerle bütünleşik çalışabilir. Verileri oluşturmada Barkod ve Kablosuz Tanıma (RFID) teknolojilerinden yararlanılır.
FSMobility kullanım açısından iki farklı hedefe yönelmiştir:

 • Ofis tarafında görselliği yüksek olan, esnek ve zengin raporlar ve analizler içeren arayüzler geliştirilmiştir.
 • Sahada sade ve basit olmakla birlikte estetik, hata yapmayı engelleyen arayüzler geliştirilmiştir. Kullanıcıların sadece operasyonlarda yaptıkları işleri içermesi ve kendi terminolojilerini kullanabilmeleri sağlanmıştır.

İzlenebilirlik: Mobil uygulamalarla birlikte iş yapılırken bilgi üretilir. Bu sayede işlemleri kağıtlara aktarıp daha sonra ofis ortamında bilgi girilmesine gerek kalmamaktadır. Oluşan bilgilerden iki şekilde yararlanılır.

 • Operasyonları yaparken kullanıcıya hızlı ve doğru bilgiyi sağlamak. Örneğin günlük sevkedilecek ürünleri listeleyip, gereken en eski üretim tarihli ürünlerin yerlerini işaret etmesi
 • Operasyonlar sırasında bilgilerin kaydedilmesi sayesinde problemleri hızla saptayıp, çözüm oluşturabilmek. FSMobility ileriye doğru izlenebilirliği (üretim sonrası, müşteriye uzanan izlenebilirliği) ve geriye doğru izlenebilirliği (ürünün malzemelerinden ve tedarikçiye uzanan izlenebilirliği) sağlar.
 • Sistemin sağladığı bu bilgiler farklı düzeylerde, yetki dahilinde paylaşılabilir: Kullanıcılar operasyonlarını gerçekleştirirken; yönetim ve diğer bölümler karar, kontrol ve planlama süreçlerinde; diğer bölgeler ve müşteriler bilgi edinmek amacıyla...

Operasyon Kontrol: Mobil uygulamaların amacı sadece izlenebilirlikle sınırlı değildir. Maliyetleri düşüren, verimi ve hızı arttıran etkenler; operasyonlarda doğruluğun sağlanması ve hataların azaltılmasıdır. FSMobility bu amaçla, her operasyonda işlemenin gereksinim duyduğu kuralları kontrol yeteneğine sahiptir.

 • Operasyonel Kurallar: FIFO(ilk giren ilk çıkar), FEFO(son kullanım tarihi en eski ilk çıkar), Son kullanım tarihi kontrolü,...
 • Malzeme Durumuna İlişkin Kurallar: Müşteriye sevkedilecek ürünün sağlam olması; kontrolde veya bloke durumda olan bitmiş ürünün, ürün deposuna gönderilmemesi; gümrüksüz malzemenin depolara alınmaması... gibi malzeme/ürün durumuna bağlı kuralları
 • Lokasyonel Kurallar: Belli malzemelerin veya malzeme gruplarının, belli lokasyonlara koyulması veya lokasyonlardan alınmasına dayanan kurallar. Malzemelerin belli lokasyonlardan geçişini gerektiren kurallar.
 • Optimizasyon: Operasyonel kurallar doğrultusunda sistemin en uygun lokasyonları, malzemeleri önermesi.
 • Mal Kabul ve Müşteri Sevk Kontrolleri: Alış irsaliyesi, müşteri siparişleri gibi belge kontrollü yapılan malzeme ve ürün giriş çıkışları.

Uyarlama: Mobil uygulama operasyonel olması nedeniyle, operasyonun hızını ve akışını kesmemelidir. Bu ancak belirli gereksinimlerin yerine gelmesiyle sağlanabilir:

 • İşletmenin pratikte gerçekleştirdiği iş akışını sisteme, dolayısıyla da sahaya yansıtabilmesi,
 • İş ekranlarının sahadaki ihtiyaçlara yanıt verebilmesi ve kullanımın kolay olması
 • İzleme ekranlarının farklı rollere göre tasarlanabilmesi

Bu durum sahanın yazılım değil de, yazılımın sahaya uyabilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyaç günümüz uygulamalarında kolaylıkla karşılanamamaktadır. FSMobility'nin farklılıklarından birisi de uyarlanabilir iş süreç çözümleriyle işletmelerin iş akışlarını gerçekleştirebilmesi ve bunu uyarlanabilir ekranlarla desteklemesidir.

Operasyonlar: Aşağıda FSMobility ile yapılabilen operasyonlardan bazıları bulunmaktadır:

 • Malzeme Hareketleri: Giriş, Çıkış, Depo içi/Depolar Arası Transfer, Paketleme (Palet, Koli...) Etiketleme, Beç/Seri No/ Paket No'lu Malzeme Hareketleri
 • Belge Kontrollü Malzeme Hareketleri (Sevk İşlemleri): Giriş, Çıkış, Transfer, Toplama Yükleme, Boşaltma...
 • Üretim: Hammadde ve Yarı ürün Kullanımı, Üretim Adımları, Bitmiş Ürün Girişi, Üretim Onayı, Hammadde ve Yarı ürün Stok Yenileme(Replenishment), Makine
 • Kalite Güvence Yönetimi: Uyarlanabilir Malzeme Durumu (Kalite Kontrolde, Bloke, İmha Edilecek, Gümrüksüz, Karantinada...), Malzeme Durum Transferleri, Transfer Nedenleri.

FSSoftware, yalnız kablosuz mobil stok yönetimi çözümlerine odaklanmaktadır. Uluslararası firmalarda büyük projelerin deneyimlerini taşıyan uzman ekibiyle FSMobility uygulama paketini geliştirmektedir.

Günümüzde hızla gelişimi süren web tabanlı yazılım mimarisinde ve kablosuz tanıma (RFID) sistemlerini de içerenFSMobility, işletmelerin stok ve depo yönetimi, üretim ve kalite yönetimi süreçlerinde uygulanabilmektedir.

Mobil uygulamalar verimlilik artışı, rekabet avantajı sağlayan ve yatırımın geri dönüşümü yüksek olduğu projeler olmasına rağmen, uygulama zorluğu ve başarı riskleri taşıyabilirler. FSSoftware, bu olumsuzlukları yaşatmayan başarılı projelere imza atmak için gereken altyapıları sunmaktadır. Bu altyapı aşağıdaki öğeleri içerir:

 • İleri teknolojiye sahip yazılım
 • Uzun yılların deneyimleriyle sunulan iş süreç modellerini ve işletmelere uygulanması
 • Donanım ve altyapı kurulumu
 • Başarılı ve planlı proje
 • Güçlü destek

Mobil çözümlerde öncü olmayı hedefleyen FSSoftware, bütün bu gereklilikleri sağlayan altyapıları hazırlamıştır.

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
Fabrikanızın, iş merkezlerinizin gerçekten ne kadarını kullanıyorsunuz? >>

FSMOBILITY
Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız >>

Netoloji E-Flow
Tüm Süreçler ile Verimliliğinizi Arttırın >>

DCAS ENTEGRE SİSTEMLER
DCAS entegre üst sistemleri inceleyin. >>

DCAS NGP OPERATÖR PANEL
Dokunmatik ekranlı DCAS NGP Operatör Paneller... >>