Üretim Tekip ve Verimlilik Yazılımı ve Operatör Panel Veri Toplama Terminalleri ile iş istasyonlarından anlık olarak oluşan verilerin elektronik olarak toplanması sağlanır. Üretim hattında bulunan tüm iş istasyonları personel ve iş emri bazında anlık olarak takip edilebilir. Makine bazında üretim planlamasının gerçek zamanlı veriler sayesinde otomatik olarak yapılabilir. İş istasyonu, makine ve personel bazında kapasite verimlilik raporları detaylı olarak sistemden alınabilir.
Elde edilen tüm veriler, esnek raporlama aracı ile geriye dönük olarak incelenebilir. Sipariş, ürün, iş istasyonu, iş merkezi, makine ve personelin tam izlenebilirliği sağlanır. Operatör panel ünitelerinin dokunmatik ekranları kullanılarak, üretim hattındaki personelin minimum iş yükü ile veri girişi ya da veri sorgulaması sağlanır. Sistemden alınabilecek veriler ile sağlıklı istatistiki bilgilere ulaşıp üretime yön verilebilir. Makine ekipman koruyucu bakım zamanları tespit edilebilir. İşçilik kayıp zamanları gözlenerek giderilmesi yönünde çalışmalar yapılabilir. Operasyon süreleri optimize edilebilir. Öngörülen operasyon süreleri ile gerçek operasyon süreleri karşılaştırılabilir. Personel ve makine bazında farklılık gösteren operasyon süreleri izlenebilir.
GANTT planlama ile esnek ve etkin planlama yapılabilir. Açılan iş emirleri rahatlıkla parçalanabilir, tezgah değişiklikleri yapılabilir, ileriye ya da geriye alınabilir. Operatörlerin, iş emirlerine başlangıç ve bitiş zamanları tespit edilir. Bu süreleri değerlendirerek gerekli iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Teknik ekibin makine arızalarına müdahale ve onarım süreleri tespit edilebilir. Verilen tarih ve saat aralıkları içinde çalışma/durma grafikleri üzerinden üretim ve duruş nedenleri incelenebilir. Planlı ve Plansız duruşların anlık takibi ve bunun neticesinde TPM indikatörü OEE' nin TEEP' in ölçülmesi ve günlük, haftalık aylık olarak makine ürün vardiya bazında istatistikler elde edilebilir.

 • Vardiyaların iş emrini karşılama oranı ve alınan OEE değerleri bazında karşılaştırılması sağlanabilir.
 • Yeni ekipman yatırımlarına gereksinim olup olmadığı tespit edilebilir.
 • İş istasyonlarının net çalışma zamanlarının günlük olarak hesaplanması ve iş istasyonu çalışma verimliliği gözlenebilir.
 • Proses ve makine yeterlilik indisleri hesaplanabilir.
 • Personel puantaj bilgilerinin sistem tarafından otomatik olarak hesaplanması sağlanır.
 • Personelden, ekipmandan, iş istasyonlarından net yararlanma oranları ve kayıpların getirdiği maliyet görünebilir.
 • Ekipman ve personel verimliliklerinin vardiya ve kişi bazında hesaplanması sağlanabilir.
Ana Hedefler:
 • Zamanın kullanımında yüksek kaliteye ulaşmak
 • Üretimde, hızla artan bir verimlilik sağlamak
 • Minimum maliyet, yüksek rekabet gücü kazandırmak
 • Amortisman ve işçilik giderlerinde maksimum iyileştirmeyi sağlamak
 • Üretim takibinin anlık olarak yapılması
 • Kayıp zamanların, duruşların anlık olarak görülmesi
 • İş istasyonlarının doluluk oranlarının anlık takibinin yapılması
 • İlgili siparişin, an be an üretim sürecinin nerede olduğunun görünmesi
 • Personel performansının gerçek değerler ile tespit edilmesi
 • İyileştirme çalışmaları için gerekli bilgilerin gerçek değerleri ile alınması
 • Verilere, bir veri tabanı üzerinden kısa sürede ulaşılabilmesi
 • İnsan faktörünün ortadan kaldırarak hatalar ve gecikmelerin önüne geçilmesi
 • Üretimden anlık veri akışı ile birlikte iş çizelgeleme, planlamanın sağlıklı yapılması
 • İş istasyonu iş yükleme ve kapasite kullanım oranlarının takibinin yapılabilmesi

YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
Fabrikanızın, iş merkezlerinizin gerçekten ne kadarını kullanıyorsunuz? >>

FSMOBILITY
Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız >>

Netoloji E-Flow
Tüm Süreçler ile Verimliliğinizi Arttırın >>

DCAS ENTEGRE SİSTEMLER
DCAS entegre üst sistemleri inceleyin. >>

DCAS NGP OPERATÖR PANEL
Dokunmatik ekranlı DCAS NGP Operatör Paneller... >>